• Strona główna

 • Specjalizacja

  Postępowanie arbitrażowe i litygacyjne w branży teleinformatycznej.

 • Doświadczenie

  Partner w międzynarodowych
  kancelariach prawniczych.
  Aktywny arbiter w sporach gospodarczych.

 • Publikacje

  Debata DGP: Kto lepiej zadba o interesy klientów – korporacje zawodowe czy państwo?

 • Aktualności

  Prawo dla ubogich

Kategorie prowadzonych spraw litygacyjnych i arbitrażowych

 • Reprezentowanie przedsiębiorców polskich i zagranicznych
  w postępowaniach nakazowych przed sądami powszechnymi
 • Doradztwo w sporach gospodarczych w branży telekomunikacyjnej
 • Reprezentowanie firmy medialnej w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym
 • Reprezentowanie klientów z branży budowlanej
  w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (w tym na podstawie reguł FIDIC)
 • Doradztwo w zakresie ustanawiania zabezpieczeń, w ramach sporów inwestycyjnych
 • Występowanie w charakterze arbitra w krajowych i międzynarodowych sporach gospodarczych
 • Doradztwo w sporze w zakresie marży regulowanej w branży farmaceutycznej
 • Prowadzenie sporu podmiotu gospodarczego z dostawcą usług telekomunikacyjnych
 • Doradztwo w sporach z UKE
 • Udział w postępowaniach arbitrażowych według regulaminu UNICITRAL, ICC, Lewiatan i KIG
 • Doradztwo stronie państwowej w sporach BIT

Rodzaje prowadzonych spraw teleeinformatycznych

 • Doradztwo Airtouch/Vodafone w negocjowaniu umowy wspólników Polkomtela
 • Doradztwo Airtouch/Vodafone w nabywaniu udziałów w Polkomtelu
 • Pomoc prawna w postępowaniu koncesyjnym GSM
 • Prowadzenie sporu przed UKE na rzecz Tele2
 • Doradztwo dla NOM w sporze z TP
 • Pomoc prawna w sporze dot. zakłócania przydzielonej częstotliwości
 • Analizy prawne regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych
 • Bieżąca obsługa prawna lokalnego telekomu
 • Pomoc prawna w konsolidacji telekomów na południu Polski
 • Negocjowanie umowy o dostępie do sieci telekom
 • Udział w radzie nadzorczej PTC
 • Doradztwo prawne w procesie koncesyjnym dla rezerwacji częstotliwości
 • Obsługa prawna spółek telekomunikacyjnych (Formus, Dialog)
 • Pomoc prawna w nabywaniu/finasowaniu elementów sieci telekomunikacyjnej